REALIZACE ASISTOVANÝCH SETKÁNÍ

dítě potřebuje oba rodiče


Asistovaná setkání rodičů s dětmi realizujeme na základě žádosti OSPOD či usnesení soudu (případně na základě předběžného opatření). Jedná se o situace, kdy jeden z rodičů dítě dlouhodobě nevídá a vztahy mezi rodiči jsou zásadně narušeny.

Při plánování této aktivity pečlivě zvažujeme její aranžmá. Jiná je situace, kdy např. malé dítě otce téměř nezná a matka je motivovaná situaci dítěti i otci usnadnit (předává informace o dítěti, dává tip na dárek, pozitivně ladí dítě na setkání, apod.) a jiná je práce na případu, kdy se negativní postoj jednoho rodiče k druhému přenesl na dítě a to má ze setkání strach. U větších dětí někdy nabízíme tzv. asistované předání, kdy Arkáda funguje jako neutrální půda, kde se mohou rodiče jen krátce setkat a děti si předat.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Rodičům dětí. Služba je poskytována bezplatně na základě podnětu OSPOD Písek a Milevsko. Konzultace je možná po předchozí telefonické domluvě.

INFORMACE PRO KLIENTY

  • Podněty a stížnosti

    Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
    Soubor je formátu MS Excel.